Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Số 01 - Chương trình Vui Học Kinh Thánh 2024 | TGP Hà Nội

16:46:00 0

Học Kinh Thánh Bài 135: Biểu tượng cử chỉ hôn - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

14:23:00 0

Học Kinh Thánh Bài 134: Biểu tượng che mặt, ẩn giấu Nhan Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

15:37:00 0

Học Kinh Thánh Bài 133: Biểu tượng nhà của lòng thương xót - hồ Bethesda - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

16:24:00 0

Học Thánh Kinh Bài 132: Biểu tượng và thuộc lòng 7 lời sau cùng của Chúa Giêsu - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:13:00 0

Học Kinh Thánh Bài 131: Ý nghĩa biểu tượng tấm lòng đầy đá - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:40:00 0

Học Kinh Thánh Bài 130: Ý nghĩa các loại suy về tương quan giao ước trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

21:48:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

21:43:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

17:57:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

13:37:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:35:00 0

Học Thánh Kinh Bài 129: Biểu tượng đánh rơi Lời Chúa xuống đất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:56:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:34:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:31:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 2: NGŨ THƯ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:30:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 1: Một số khái niệm căn bản | THÁNH KINH TỔNG QUÁT - | Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:29:00 0

Học Kinh Thánh Bài 128: Biểu tượng bồng ẵm bên hông - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:16:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:39:00 0

Học Kinh Thánh Bài 127: Biểu tượng bàn chân xác nhận chủ quyền của một người - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

12:50:00 0

Học Thánh Kinh Bài 126: Biểu tượng bắt tay đồng ý trong Linh Ảnh Đức Mẹ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:04:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo