Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Bài 118: Biểu tượng bàn tay khắc trên bia mộ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

09:58:00 0

Học Kinh Thánh Bài 117: Biểu tượng ăn lời - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:17:00 0

Học Kinh Thánh Bài 116: Biểu tượng thánh giá như men trong bột - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

01:09:00 0

Chương trình: Vui Học Kinh Thánh 2023 - Chung Kết

18:17:00 0

Học Kinh Thánh Bài 115: Biểu tượng ăn bánh no nê thời Đấng Mêsia - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

16:34:00 0

Học Thánh Kinh Bài 114: Biểu tượng uống dòng nước trong lành - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

09:05:00 0

Học Kinh Thánh Bài 113: Biểu tượng bồ câu Israel - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:42:00 0

Học Kinh Thánh Bài 112: Biểu tượng chiếc đai thắt lưng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

17:03:00 0

Chương trình: Vui Học Kinh Thánh 2023 - Số 1

00:32:00 0

Học Kinh Thánh Bài 111: Biểu tượng "Dân Israel, sở hữu riêng của Chúa" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:46:00 0

Học Thánh Kinh Bài 109: Biểu tượng chân trần không dép - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

00:24:00 0

Học Kinh Thánh Bài 108: Ý nghĩa biểu tượng bước vào giao ước - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

09:19:00 0

Học Kinh Thánh Bài 107: Biểu tượng Lời Chúa như lương thực thơm ngon và cần thiết - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

00:28:00 0

Học Thánh Kinh Bài 106: Biểu tượng Lời Chúa như ngọn lửa, chiếc búa, gươm hai lưỡi, ánh sáng - Lm. JM Hà Ngọc Phú

12:26:00 0

Học Kinh Thánh Bài 105: Ý nghĩa biểu tượng đặt tên mới - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:41:00 0

Học Kinh Thánh Bài 104: Biểu tượng niềm vui khi cử hành các nghi lễ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:20:00 0

Học Kinh Thánh Bài 103: Ý Nghĩa biểu tượng sáng sáng đi nhặt Manna - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:52:00 0

Học Kinh Thánh - Bài 102: Ý Nghĩa biểu tượng khám giao ước - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:48:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 12 - Muối và ánh sáng (Mt 5, 13-16)

07:40:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 11 - Các mối phúc (tiếp theo) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

20:58:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo