Latest Posts

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Bài 87: Ý nghĩa biểu tượng 2 câu Kinh Thánh ngắn nhất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

15:55:00 0

Bài 86: Ý nghĩa biểu tượng lời nguyền rủa bị xóa bỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:20:00 0

Học Kinh Thánh Bài 85: Ý nghĩa biểu tượng vườn thượng uyển - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:28:00 0

Bài 84: Ý nghĩa biểu tượng sao mai - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

11:15:00 0

Bài 30: Biểu tượng Năm Toàn Xá - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:16:00 0

Bài 29: Biểu tượng xát muối trẻ sơ sinh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:55:00 0

Bài 28: Biểu tượng cô kỹ nữ thành Giêrikhô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:15:00 0

Bài 27: Biểu tượng bụi gai bốc cháy - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:36:00 0

Bài 26: Biểu tượng Mật Ong trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:53:00 0

Bài 25: Biểu tượng Tai trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

16:33:00 0

Bài 24: Biểu tượng trái tim trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:48:00 0

Bài 23: Tại sao có nhiểu bạo lực trong Kinh Thánh? Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:47:00 0

Bài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (3) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:44:00 0

Bài 21: Giải đáp thắc mắc (1) - Ông Giuđa chết cách nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:33:00 0

Bài 20: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh (3) - Ý nghĩa vượt qua Biển Đỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:23:00 0

Bài 19: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh 2 - Trình thuật Adam và Eva - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

22:20:00 0

Bài 18: Biểu tượng các nghĩa của kinh Thánh (1) - Ý nghĩa của "MANNA" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:15:00 0

Bài 17: BIỂU TƯỢNG TẤN PHONG TƯ TẾ - Lm. Gioakim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R

22:26:00 0

Bài 16: Biểu tượng sự tuyệt đối của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:55:00 0

Bài 15: Biểu tượng sự chắc chắn và bảo đảm của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:14:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo