Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Bài 130: Ý nghĩa các loại suy về tương quan giao ước trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

21:48:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

21:43:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

17:57:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

13:37:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:35:00 0

Học Thánh Kinh Bài 129: Biểu tượng đánh rơi Lời Chúa xuống đất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:56:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:34:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:31:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 2: NGŨ THƯ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:30:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 1: Một số khái niệm căn bản | THÁNH KINH TỔNG QUÁT - | Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:29:00 0

Học Kinh Thánh Bài 128: Biểu tượng bồng ẵm bên hông - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:16:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:39:00 0

Học Kinh Thánh Bài 127: Biểu tượng bàn chân xác nhận chủ quyền của một người - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

12:50:00 0

Học Thánh Kinh Bài 126: Biểu tượng bắt tay đồng ý trong Linh Ảnh Đức Mẹ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:04:00 0

Học Thánh Kinh Bài 125: Biểu tượng con đầu lòng được gấp đôi gia tài - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:00:00 0

Học Thánh Kinh Bài 124: Biểu tượng thổi hơi sự sống và hắt hơi sống lại - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:59:00 0

Học Thánh Kinh Bài 123: Biểu tượng sức mạnh hài cốt linh thiêng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:37:00 0

Học Kinh Thánh Bài 122: Ý Nghĩa biểu tượng số 12 và thuộc lòng tên 12 Tông Đồ - Lm Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

19:44:00 0

Học Kinh Thánh Bài 121: Ánh sáng hy vọng giữa bóng đêm sự chết ở Dải Gaza và Israel - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:07:00 0

Học Thánh Kinh Bài 120: Biểu tượng ánh sáng đầu tiên trong vũ trụ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:55:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo