Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Tiết 12 - Muối và ánh sáng (Mt 5, 13-16)

07:40:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 11 - Các mối phúc (tiếp theo) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

20:58:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 10 - Các mối phúc (tiếp theo) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

23:06:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 9 - Các mối phúc - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

19:54:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 8 - Đức Giê-su chịu cám dỗ (tiếp theo) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

20:38:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 7 - Đức Giê-su chịu cám dỗ - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

10:25:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 6 - Các nhà Chiêm tinh đến bái lạy Hài Nhi Giêsu - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

09:54:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 5 - Truyền tin cho ông Giuse - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

22:16:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 4 - Gia phả Đức Giêsu Kitô (tiếp theo) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

22:00:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 3 - Gia phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1-17) - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

21:59:00 0

Học Kinh Thánh Tiết 2 - Vài điểm khái quát về Tin mừng theo Thánh Mátthêu - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

21:42:00 0

Vài điểm khái quát về Tin mừng theo Thánh Mátthêu - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

19:42:00 0

Học Kinh Thánh - Bài 101: Biểu tượng bàn tay ban phúc lành của Chúa Giêsu - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:13:00 0

Bài 100: Ý nghĩa biểu tượng Đức Maria với quyển Sách Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

00:13:00 0

Học Kinh Thánh Bài 99: Ý nghĩa biểu tượng Thánh Danh Maria - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

14:35:00 0

Học Kinh Thánh Bài 98: Biểu tượng suối Gikhon, đường hầm Ezekiah và hồ Siloam - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:05:00 0

Học Kinh Thánh Bài 97: Biểu tượng đất máu nơi ông Giuđa tự tử - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:59:00 0

Học Kinh Thánh Bài 96: Biểu tượng của mầu nhiệm hỏa ngục và hy vọng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:35:00 0

Học Kinh Thánh Bài 95: Biểu tượng đập bể đồ dùng khi tế lễ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

09:58:00 0

Học Kinh Thánh Bài 94: Biểu tượng đi qua lửa an toàn - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:20:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo