Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Thánh Kinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Bài 97: Biểu tượng đất máu nơi ông Giuđa tự tử - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:59:00 0

Học Kinh Thánh Bài 96: Biểu tượng của mầu nhiệm hỏa ngục và hy vọng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:35:00 0

Học Kinh Thánh Bài 95: Biểu tượng đập bể đồ dùng khi tế lễ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

09:58:00 0

Học Kinh Thánh Bài 94: Biểu tượng đi qua lửa an toàn - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:20:00 0

Học Kinh Thánh Bài 93: Biểu tượng con ngươi mắt hoặc đồng tử mắt - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:11:00 0

Học kinh thánh Bài 92: Ý nghĩa biểu tượng chim đại bàng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:08:00 0

Bài 91: Biểu tượng mẫu tính của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

07:40:00 0

Học Kinh Thánh Bài 90: Biểu tượng cái cân và Nước Trời - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:48:00 0

Học Kinh Thánh Bài 89: Biểu tượng điều tốt nhất, buồn nhất, và vui nhất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:25:00 0

Học Kinh Thánh Bài 88: Biểu tượng Lấp mộ cuộc tình - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

08:27:00 0

Học Kinh Thánh Bài 87: Ý nghĩa biểu tượng 2 câu Kinh Thánh ngắn nhất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

15:55:00 0

Bài 86: Ý nghĩa biểu tượng lời nguyền rủa bị xóa bỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:20:00 0

Học Kinh Thánh Bài 85: Ý nghĩa biểu tượng vườn thượng uyển - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

23:28:00 0

Bài 84: Ý nghĩa biểu tượng sao mai - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

11:15:00 0

Bài 30: Biểu tượng Năm Toàn Xá - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:16:00 0

Bài 29: Biểu tượng xát muối trẻ sơ sinh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:55:00 0

Bài 28: Biểu tượng cô kỹ nữ thành Giêrikhô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:15:00 0

Bài 27: Biểu tượng bụi gai bốc cháy - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:36:00 0

Bài 26: Biểu tượng Mật Ong trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

10:53:00 0

Bài 25: Biểu tượng Tai trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

16:33:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo