Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn . ASTM TV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn . ASTM TV. Hiển thị tất cả bài đăng

"Thiên Thần Là Ai? Và Vai Trò Của Thiên Thần" - Cha Nguyễn Khắc Hy

07:36:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 17-7-2022 | TT ĐMHCG Hải Ngoại

10:04:00 0

Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 3 : CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA / CHỮA LÀNH

12:03:00 0

Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 2 : THÁNH LỄ / THE HOLY MASS

12:02:00 0

Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 1B : GIẢNG THUYẾT / Diễn Nguyện

12:01:00 0

Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 1A : KHAI MẠC / GIẢNG THUYẾT

12:00:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 21-7-2019

00:00:00 0

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP XXI-2019 - THÁNH LỄ KHAI MẠC [Hải Ngoại]

09:53:00 0

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP XXI-2019 - Chầu Thánh Thể [Hải Ngoại]

09:52:00 0

Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 17/11/2018

20:18:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 22-7-2018

00:00:00 0

THÁNH LỄ BẾ MẠC Đại Hội Hành Hương ĐMHCG lần 20 tại Đền ĐMHCG Houston, Texas 01.07.2018

00:00:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 24-6-2018

00:00:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 20-5-2018

09:18:00 0

Tìm Hiểu Sống Đạo với Lm Mattheu Nguyễn Khắc Hy, SS

05:00:00 0

Tìm Hiểu Sống Đạo với Lm Mattheu Nguyễn Khắc Hy, SS

17:20:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 4-3-2018

00:00:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 4-2-2018

00:00:00 0

Chương Trình TVASTM Ngày 28-1-2018

00:00:00 0

Thánh Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ ngày 26-11-2017

00:06:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo