Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Sống Hôm Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Sống Hôm Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Chúa Nhật ngày 26.05.2024 - LỄ CHÚA BA NGÔI | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:07:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Bảy ngày 25.05.2024 - NƯỚC THIÊN CHÚA| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Sáu ngày 24.05.2024 - CHUNG THỦY HÔN NHÂN| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:03:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Năm ngày 23.05.2024 - TAI HẠI GƯƠNG XẤU| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:59:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Tư ngày 22.05.2024 - ÓC PHE PHÁI | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:53:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 21.05.2024 - HỌ KHÔNG HIỂU LỜI NGƯỜI DẠY BẢO | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:51:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 20.05.2024 - HỌ KHÔNG HIỂU LỜI NGƯỜI DẠY BẢO | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:56:00 0

CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 255 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, CN 19.5.24 - Ga 20, 19-23 - Lm. QUANG UY

20:45:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Bảy ngày 18.05.2024 - TIN MỪNG LÀM CHỨNG VỀ CHÚA GIÊSU | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:21:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Sáu ngày 17.05.2024 - CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG ? | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Năm ngày 16.05.2024 - ĐỂ MỌI NGƯỜI NÊN MỘT | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Tư ngày 15.05.2024 - XIN CHA GÌN GIỮ CHÚNG NÊN MỘT | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 14.05.2024 - LỆNH TRUYỀN CỦA THẦY | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:51:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 13.05.2024 - CHA HẰNG Ở VỚI THẦY | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:49:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Chúa Nhật ngày 12.05.2024 - CHÚA THĂNG THIÊN | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:47:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Bảy ngày 11.05.2024 - NHÂN DANH CHÚA GIÊSU | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:46:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Sáu ngày 10.05.2024 - THÁI ĐỘ TRÁI NGƯỢC CỦA THẾ GIAN | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:44:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Năm ngày 09.05.2024 - THẦY VỀ CÙNG CHA | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:53:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Tư ngày 08.05.2024 - THẦN CHÂN LÝ ĐẾN TỪ CHÚA CHA | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 07.05.2024 - ĐẤNG BẦU CHỮA SẼ ĐẾN | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:49:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo