Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lòng Thương Xót Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lòng Thương Xót Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 ngày 21/09/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

22:41:00 0

🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 ngày 24/08/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

08:39:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót Lúc 15giờ00 ngày 09/06/2023 Tại Họ đạo Chợ Đũi (Huyện sỹ)

09:36:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót Lúc 15giờ00 ngày 02/06/2023 Tại Họ đạo Chợ Đũi (Huyện sỹ)

09:14:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót Lúc 15giờ00 ngày 01.06.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa

23:07:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót | Lúc 15giờ00 ngày 25.05.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa

22:12:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 27/04/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

12:29:00 0

Tình Yêu Thiên Chúa Nơi Con Người Đức Kitô - Lm. Mátthêu Nguyễn Khắc Hy, PSS

21:24:00 0

Trực tiếp: Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót lần XXIII - Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

20:54:00 0

Trực tuyến GIỜ CHẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - 16/04/2023 / GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

15:52:00 0

Trực tiếp: ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT | 16-4-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

20:59:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 14/04/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

20:54:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 24/03/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

22:40:00 0

[Trực tiếp]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 17/03/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

22:02:00 0

[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 16/03/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

05:01:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa do Đức GM Giáo phận chủ sự tại Đền thánh Tử đạo Hải Dương

08:10:00 0

[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15h00 ngày 17/02/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

20:45:00 0

[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15h00 ngày 10/02/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

21:16:00 0

Bài giảng Lễ dịp Hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót đầu tháng 02 - Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

11:31:00 0

TRỰC TIẾP: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 12/01/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

23:08:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo