Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang (Việt Nam). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang (Việt Nam). Hiển thị tất cả bài đăng

🔴 Trực tiếp: Đêm Diễn Nguyện Bên Mẹ La Vang lúc 19g30 ngày 14.8.2023 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

20:50:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 17g00 ngày 14.8.2023 tại Thánh Địa LaVang

17:26:00 0

Bài giảng Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời dịp hành hương La Vang 2022 | Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh

00:00:00 0

Trực tiếp: La Vang 2022 - Rước Kiệu và Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

20:30:00 0

Trực tiếp: La Vang 2022 - Đêm Diễn Nguyện bên Mẹ La Vang

20:28:00 0

Trực tiếp: La Vang 2022 - Nghi thức Khai Mạc và Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

15:05:00 0

Trực tiếp: La Vang 2022 - Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ

15:04:00 0

Trực tiếp: La Vang 2022 - Thuyết trình về chủ đề hành hương tại Linh Đài Đức Mẹ

15:02:00 0

Thánh Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14h 05-10-2019

22:27:00 0

LA VANG 2019 - RƯỚC KIỆU VÀ THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (lúc 5h ngày 15.08.2019)

05:00:00 0

La Vang 2019 - Chầu Thánh Thể tại Linh Đài Đức Mẹ (lúc 22h ngày 14.08.2019)

19:45:00 0

LA VANG 2019 - THÁNH LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (20h ngày 14.08.2019)

19:44:00 0

LA VANG 2019 - THÁNH LỄ KHAI MẠC HÀNH HƯƠNG THƯƠNG NIÊN 2019

19:40:00 0

La Vang 2019 - Dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ

19:39:00 0

LA VANG 2019 - CẦU NGUYỆN: "CÙNG MẸ LA VANG ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT"

19:36:00 0

Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre 03.09.2018

20:18:00 0

Linh Địa La Vang 2018: Rước Kiệu & Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15.08.2018

10:22:00 0

Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 22h30' ngày 14.08.2018

22:12:00 0

Hành Hương La Vang 2018 - Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Lễ Đài

18:08:00 0

La Vang 2018 - Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 14h00' ngày 14.08.2018

11:51:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo