Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐGH Benedicto XVI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐGH Benedicto XVI. Hiển thị tất cả bài đăng

Trực tiếp: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố GH Bênêđictô XVI 17g45 ngày 05/01/2023 | Giáo phận Mỹ Tho

21:00:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CẦU CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI | 5-1-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

08:35:00 0

ĐHY Schönborn: Đức Bênêđictô là một Tiến sĩ Hội Thánh vĩ đại phải đau khổ. 65000 người viếng ngài

22:46:00 0

Tại sao Đức Bênêđíctô đi giầy đỏ? Cha Federico Lombardi: Lịch sử nhớ đến Đức Bênêđíctô như thế nào?

22:43:00 0

Tại sao kẻ thù gọi Đức Bênêđíctô là Hồng Y Thiết Giáp? ĐTC chúc mừng năm mới và ban phép lành

22:42:00 0

Đức Biển Đức XVI | Ngày 2/1 - Di hài của Đức Biển Đức XVI đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô

23:26:00 0

[Trực tiếp] Tưởng nhớ và Cầu nguyện: Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

14:44:00 0

Toàn văn Di Chúc của Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI. Thánh Lễ An Táng tại Vatican

20:44:00 0

Nghiêm trọng: Bác bỏ các tin giả bôi lọ Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16

21:50:00 0

Chúc mừng Sinh nhật 91 Đức Thánh Cha Benedicto XVI, 16.04.2018

22:06:00 0

Tư liệu: Lễ Nhậm Chức Của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

08:00:00 0

Pope Francis visits Benedict XVI: 'Thanks for your humility and kindness'

22:42:00 0

Pope Benedict XVI during Assisi inter-religious meeting 2710 2011

20:56:00 0

Buổi triều yết chung cuối cùng triều Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16

22:17:00 0

Buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng của Đức Bênêđíctô thứ 16

00:03:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo