Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn . AMEN TV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn . AMEN TV. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngày 15.05 Thánh Isidoro

09:50:00 0

Ngày 12.05 Thánh Nêrô, Akilêô và Pancrasiô

07:30:00 0

Ngày 03.05: kính hai thánh Tông Đồ Philipphê và Giacôbê

06:00:00 0

Ngày 02.05: kính thánh Athanasiô

06:00:00 0

Học Kinh Thánh Bài 135: Biểu tượng cử chỉ hôn - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

14:23:00 0

Học Kinh Thánh Bài 134: Biểu tượng che mặt, ẩn giấu Nhan Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

15:37:00 0

Học Kinh Thánh Bài 133: Biểu tượng nhà của lòng thương xót - hồ Bethesda - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

16:24:00 0

Ngày 11.03 Thánh John Ogilvie

23:19:00 0

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 248 - Gioan 2, 13-25 - Thanh tẩy Đền Thờ để Chúa ngự - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

20:58:00 0

Cha Louis Philippe Vaillancourt, thừa sai DCCT Cannada

21:35:00 0

Học Thánh Kinh Bài 132: Biểu tượng và thuộc lòng 7 lời sau cùng của Chúa Giêsu - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:13:00 0

Học Kinh Thánh Bài 131: Ý nghĩa biểu tượng tấm lòng đầy đá - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:40:00 0

Ngày 08.02: Kính thánh Giêrônimô Ê-milianô

23:13:00 0

Học Kinh Thánh Bài 130: Ý nghĩa các loại suy về tương quan giao ước trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

21:48:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

17:57:00 0

Ngày 02.02: Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

14:44:00 0

Học Thánh Kinh Bài 129: Biểu tượng đánh rơi Lời Chúa xuống đất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:56:00 0

Ngày 31.01: kính thánh Gioan Bosco

23:44:00 0

Ngày 26.01: Kính hai thánh Timothe và Tito

22:19:00 0

Ngày 24.01: kính thánh Phaxico Salesio

21:34:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo