Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn . AMEN TV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn . AMEN TV. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Kinh Thánh Bài 131: Ý nghĩa biểu tượng tấm lòng đầy đá - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

20:40:00 0

Học Kinh Thánh Bài 130: Ý nghĩa các loại suy về tương quan giao ước trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

21:48:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

17:57:00 0

Ngày 02.02: Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

14:44:00 0

Học Thánh Kinh Bài 129: Biểu tượng đánh rơi Lời Chúa xuống đất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:56:00 0

Ngày 31.01: kính thánh Gioan Bosco

23:44:00 0

Ngày 26.01: Kính hai thánh Timothe và Tito

22:19:00 0

Ngày 24.01: kính thánh Phaxico Salesio

21:34:00 0

Học Kinh Thánh Bài 128: Biểu tượng bồng ẵm bên hông - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

13:16:00 0

Ngày 28.12: Kính Các Thánh Anh Hài

22:54:00 0

Ngày 13.12: kính thánh Luxia, Trinh nữ Tử đạo

20:02:00 0

Ngày 09.12: Kỷ niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

22:12:00 0

Học Thánh Kinh Bài 126: Biểu tượng bắt tay đồng ý trong Linh Ảnh Đức Mẹ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

22:04:00 0

Ngày 08.12: Lễ Trọng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

00:18:00 0

Ngày 07.12: kính thánh Ambrosio, Tiến sĩ Hội Thánh

20:20:00 0

Ngày 30.11: Kính thánh Anrê Tông Đồ

22:32:00 0

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 236 - Chúa Nhật 27.11.23 - Lễ Chúa Kitô Vua: Mt 25, 31-46 - Lm. QUANG UY, DCCT

20:27:00 0

Học Thánh Kinh Bài 123: Biểu tượng sức mạnh hài cốt linh thiêng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:37:00 0

Học Kinh Thánh Bài 122: Ý Nghĩa biểu tượng số 12 và thuộc lòng tên 12 Tông Đồ - Lm Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

19:44:00 0

Học Kinh Thánh Bài 121: Ánh sáng hy vọng giữa bóng đêm sự chết ở Dải Gaza và Israel - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:07:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo