VOA: Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Put Something On Hold (VOA)Đây là một thành ngữ rất phổ biến mà bạn nghe thường xuyên trong tiếng Anh Mỹ. Cùng lắng nghe nhé.

Nếu bạn “put something on hold,” có nghĩa là bạn sẽ không làm nó ngay lập tức. Bạn sẽ đợi trước hành động. Bạn cũng có thể nghe thấy ai đó nói câu này với bạn trên điện thoại: “Let me put you on hold.” Câu này có nghĩa là: “Xin chờ, tôi sẽ quay lại ngay.” Ngoài ra, bạn có thể “put something on hold” tại một cửa hàng và họ sẽ giữ nó cho bạn cho đến khi bạn quay lại mua nó.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo