VATICAN TV: Thánh Lễ đăng quang (Inaugural Mass of the Pontificate) của Đức Tân Giáo Hoàng Francis ngày T3/19.03.2013


Pope Francis presides over the solemn inaugural Mass of his Pontificate on the Feast of St. Joseph

1 nhận xét :

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes