MỘT THỜI ÂM NHẠC: Thiên Kim nồng nàn với Thương Nhau Ngày Mưa'Ta sẽ chia kho tàng, tình yêu anh em cùng dòng máu...' 
Những ca từ thật thấm thía và đầy tình yêu thương của tác phẩm Kho Tàng Của Chúng Ta. Thật mong lắm thay một ngày người dân Việt Nam lại cùng sống với nhau trong yêu thương, hoà bình, và tự do...

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes