Đi vào không gian thánhĐể đúc kết cho hai bìa thuyết trình: "Kiến tạo Không gian thánh -- Bài học rút ra từ Sách Giáo lý (Cathechismus) của cha Đắc Lộ" và "Cái nhìn về các tôn giáo theo Sách Giáo lý (Cathechismus) của cha Đắc Lộ.", cha Antôn Phạm Trung Hưng,SJ giúp ta đi vào không gian thánh trong bối cảnh của người loan báo Tin Mừng.
Xin giới thiệu đến quý vị Video "đi vào không gian thánh" của cha Antôn:

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo