Sứ Điệp Tin Mừng Mt 10:34-11:1


Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mattheu 10:34-11:1 do Lm Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, CSsR. thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo