Tin Công giáo thế giới - 15.7.2014


- ĐỨC HỒNG Y QUỐC VỤ KHANH ĐẾN MEXICÔ THAM DỰ HỘI THẢO VỀ DI DÂN
- NGƯỜI CÔNG GIÁO Ở ĐẤT THÁNH CẦU CHO HÒA BÌNH VÀ HÒA GIẢI
- LIÊN HOAN PHIM CANA TRẢI THẢM ĐỎ CHO GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo