Album Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Phêrô Và Phaolô Hay Nhất
Album Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Phêrô Và Phaolô Hay Nhất


1.Hai Thánh Phêrô Và Phaolô - Thanh Nga & Hồng Việt
2.Thánh Phaolo Tông Đồ -Anh Phương
3.Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Ân Phúc - Thiên Nga
4.Phêrô, Con Là Đá Quốc Việt - Ngọc Đoan

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo