(VOA) Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Straight from the horse's mouthChào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút – English in a Minute. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một thành ngữ Mỹ có liên quan tới việc lấy thông tin đúng.

Vậy mọi người có thực sự nhìn vào miệng của một con ngựa để tìm thông tin không?

“Straight from the horse’s mouth” có nghĩa là lấy thông tin về một tình hình nào đó trực tiếp từ người trong cuộc chứ không phải qua tin đồn. Câu nói này bắt nguồn từ việc mọi người có thể nói được tuổi thật của ngựa bằng việc nhìn vào răng của nó trong miệng. Vì thế nếu bạn lấy thông tin “straight from the horse’s mouth,” bạn có được sự thật rồi đấy!

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes