Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất về Thánh Giuse 2016 (Phần 2)Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất về Thánh Giuse 2016 (Phần 2)
[Full] Thánh Ca về Thánh Giuse | Nhạc Thánh Ca về Thánh Giuse 2016 Hay Nhất (Phần 2)
Bài hát về Thánh Giuse hay nhất

1. Hãy Đến Cùng Giuse – Hợp Ca
2. Cầu Xin Thánh Gia – Lm Nguyễn Sang
3. Giuse Trong Âm Thầm – Lm Nguyễn Sang
4. Cầu Xin Thánh Giuse – Song Ca
5. Thánh Giuse 1 – Lm Nguyễn Sang
6. Hãy Đến Cũng Giuse 2 – Hợp Ca
7. Kính Mừng Thánh Giuse – Lm Nguyễn Sang
8. Lạy Thánh Giuse – Tốp Ca
9. Thánh Giuse 2 – Lm Nguyễn Sang
10. Xin Thánh Giuse – Thanh Bình
11. Thánh Giuse 3 – Lm Nguyễn Sang
12. Lạy Thánh Giuse – Nhật Tân
13. Thánh Giuse 4 – Lm Nguyễn Sang
14. Tạ Ơn Thánh Giuse – Trần Đình
15. Nguyện Cầu Thánh Gia – Lm Nguyễn Sang
16. Thánh Giuse Bầu Cử - Kim Chi
17. Hãy Đến Cùng Thánh Giuse – Lm Nguyễn Sang
18. Giuse Vinh Hiển – Kim Chi
19. Khúc Ca Cảm Tạ - Minh Tuyết
20. Bài Ca Chứng Nhân – Nhật Tân
21. Ca Mừng Thánh Giuse – Lm Nguyễn Sang
22. Cất Tiếng Hát Mừng – Hợp Ca
23. Cha Nhân Từ - Tốp Ca
24. Chúc Tụng Thánh Giuse – Hợp Ca
25. Đấng Uy Quyền – Hợp Ca
26. Gương Cha Giuse – Tốp Ca
27. Giữa Biển Trần Gian – Lm Nguyễn Sang
28. Giuse Chuyện Kể Về Người – Lm Nguyễn Sang
29. Giuse –Tốp Ca
30. Hãy Đến Cùng Giuse – Hợp Ca
31. Lạy Thánh Giuse – Lm Nguyễn Sang
32. Nào Cùng Vui – Trần Đình
33. Người Coonng Chính – Nhật Tân
34. Ơn Thánh Tổ Phụ - Thế Dũng
35. Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Hội – Nhật Tân
36. Thánh Giuse – Trần Đình
37. Trần Thế Mau Chung Lời – Thanh Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes