CA KỊCH ‘HÀI NHI LÀ AI?’ - NHÓM CA KỊCH CÔNG GIÁO SÀI GÒN

Ca kịch "HÀI NHI LÀ AI?" 
Bế mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 27/6/2016.

Những bài hát xử dụng trong ca kịch:

1. XIN ĐỪNG BỎ CON MẸ ƠI
Sáng tác: Nguyễn Quốc Việt

2. LULLABY (À ƠI)
Âm nhạc: Lucas Luân Nguyễn
Lời Việt: Jean Kiệt

3. ON MY OWN (VÌ YÊU ANH)
Âm nhạc: Claude-Michel Schönberg
Lời Việt: Jean Kiệt

4. MARY DID YOU KNOW? (MẸ CÓ BIẾT CHĂNG?)
Âm nhạc: Buddy Greene
Lời Việt: Jean Kiệt

5. LES ROIS DU MONDE (NHỮNG NGƯỜI LỚN)
Âm nhạc: Gérard Presgurvic
Lời Việt: Jean Kiệt

6. AIMER (YÊU LÀ)
Âm nhạc: Gérard Presgurvic
Lời Việt: Jean Kiệt

Xin chân thành tri ân các tác giả âm nhạc cũng như quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ chúng tôi trong những dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng này.

NHÓM CA KỊCH CÔNG GIÁO SÀI GÒN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes