Trực tiếp từ VATICAN: Thánh lễ phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta (Holy Mass and Canonization of Mother Teresa of Calcutta)Trực tiếp từ VATICAN Thánh lễ phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta (Holy Mass and Canonization of Mother Teresa of Calcutta)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ trì thánh lễ và phong thánh cho Chân phước Têrêsa Calcutta
Pope Francis presides over Holy Mass and the Canonization of Blessed Teresa of Calcutta, followed by the Marian prayer of the Angelus.


++++++++++

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo