Phóng sự: Tịnh Biên mùa nước nổi 2016Đến huyện Tịnh Biên, An Giang, dùng xuồng lướt nhẹ trên ruộng đồng ngập nước trắng xóa để ngắm nhìn cảnh trời nước mênh mông nơi vùng biên giới.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo