Sống Lời Chúa Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng A - 27.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VNSống Lời Chúa Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng A -  27.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VN

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến." (Mt 24,42)

Lm Giuse Trương Hoàng Vũ CSsR
Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR

http://Denmaxemtv.com tổng hợp lại từ Đức Mẹ Tv và Amen Tv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo