Sống Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Vọng A - 29.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VNSống Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Vọng A - 29.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VN

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha" (Lc 10,21)

Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR
Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR

http://Denmaxemtv.com tổng hợp lại từ Đức Mẹ Tv và Amen Tv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo