Sống Lời Chúa Thứ Tư tuần I Mùa Vọng A - 30.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VNSống Lời Chúa Thứ Tư tuần I Mùa Vọng A - 30.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VN

"Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá0" (Mt 4,19)

Lm  Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR
Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR


http://Denmaxemtv.com tổng hợp lại từ Đức Mẹ Tv và Amen Tv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo