Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 29.11.2016: Thiên Chúa tỏ cho người bé nhỏ


Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 29.11.2016: Thiên Chúa tỏ cho người bé nhỏ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo