Sống Lời Chúa Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng A - 03.12.2016: CHÚA THỰC HIỆNSống Lời Chúa Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng A - 03.12.2016: CHÚA THỰC HIỆN
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
Nguồn: Amen TV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo