Sống Lời Chúa Thứ Năm tuần I Mùa Vọng A - 01.12.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VNSống Lời Chúa Thứ Năm tuần I Mùa Vọng A - 01.12.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VN

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời" (Mt 7,21)

Lm  Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR
Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR


https://denmaxemtv.com tổng hợp lại từ Đức Mẹ Tv và Amen Tv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo