Tin Công giáo Việt Nam: từ 24-30/11/2016Tin Công giáo Việt Nam: từ 24-30/11/2016

Các tin chính sẽ phát:

1. GP. Mỹ Tho: Dòng mến Thánh Giá Tân An thay đổi tên dòng

2. GP. Nha Trang: Thánh lễ Truyền chức phó tế tại ĐCV Sao Biển

3. GP. Vinh: Cộng đoàn MTG Hướng Phương mừng lễ Thánh Tử đạo Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm

4. GP. Sài Gòn: ĐH Giới trẻ giáo hạt Tân Sơn Nhì

5. GP. Phú Cường: Lễ Quan thầy Giáo phận và trao ủy nhiệm thư cho các HĐMV

6. Linh mục đoàn các giáo phận tĩnh tâm thường niên

Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo