(VOA) Ngữ pháp Thông dụng: Câu so sánh cấp cao nhất


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Comparatives và superlatives là hai mẫu câu so sánh tương tự nhau. Nhưng các tính từ trong mẫu câu so sánh cấp cao nhất (superlatives) được dùng khi ta so sánh hơn hai thứ. Ngoài ra, cách biến đổi tính từ trong mẫu câu so sánh này có một chút khác biệt so với mẫu câu so sánh chỉ hai thứ mà trước đó ta đã học (comparatives). Vậy sự khác biệt đó là gì? Chúng ta cùng theo dõi video hôm nay các bạn nhé. 

Để viết câu so sánh cấp cao nhất, bạn thêm “est” vào đuôi tính từ thường. Và đừng quên cho thêm mạo từ “the” vào trước tính từ.

Một tính từ so sánh cấp cao so sánh từ ba vật hoặc ba người trở lên. Loại câu so sánh này là loại so sánh cấp cao nhất.

Nhưng nhớ rằng, giống như comparatives, nếu một tính từ có hơn hai âm tiết, dùng “most” trước tính từ so sánh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo