Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Fly Under the Radar (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Từ radar là từ viết tắt của cụm từ Radio Detection And Ranging - Tạm dịch: Dò tìm và Định vị bằng Sóng vô tuyến. Quân đội Hoa Kỳ đã phát triển thuật ngữ này nhiều năm trước. Nhưng liệu Jonathan và Anna có đang cố phát hiện máy bay của kẻ thù không?

“Radar” vốn là một thuật ngữ quân sự có từ khoảng giữa thế kỷ 20. Trước khi có các thiết bị điện tử, máy bay quân sự bay dưới tầm radar để không bị địch phát hiện. Còn ngày nay, “to fly under the radar” có nghĩa là tránh tâm điểm của sự chú ý, hoặc biến mất mà không để ai biết, giống như Carly trong ví dụ của chúng ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes