Cha Mattheu Nguyễn Khắc Hy giải đáp các câu hỏi về Đức tin - Cuộc sống - Hôn nhân - Phần 1
Giải đáp các câu hỏi về Đức tin - Cuộc sống - Hôn nhân - Phần 1

Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy giải đáp các câu hỏi về Đức tin - Cuộc sống - Hôn nhân tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri hằng năm.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes