Lời Hằng Sống Thứ Bảy 05.08.2017: VINH DANH VỊ NGÔN SỨ CỦA THỜI ĐẠILời Hằng Sống
Thứ Bảy 05.08.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes