Phim Công Giáo: Thánh Gioan La San - Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục
Phim Thánh Gioan La San - Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục


Phim Saint John Baptist de la Salle: The Patron Saint of Teachers sản xuất 1964, kể về cuộc đời tận hiến của Thánh Gioan Lasan. Phụ đề Việt Ngữ do N.Đ. Minh & N.H. Đức (CHS La San Đức Minh), Biên tập: Sư Huynh Andrew Thắng đã được chia sẻ trên Youtube. Nay website đã chỉnh lại thời gian sub và đăng tải lại để các bạn cùng theo dõi

>>>Xem thêm:

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo