Tiếng Anh cơ bản 49: Nhiệm vụ Operation Spy!Trong tập 49 này, bà Weaver nhờ Anna giúp đỡ với một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô là tìm hiểu tất cả về gián điệp, càng nhiều càng tốt. Cô đã tới Bảo tàng Gián điệp Quốc tế ở Washington, D.C để thực hiện nhiệm vụ đó.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes