Ngày 16.09: Kính thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạoNgày 16.09: Kính thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo