Ngày 20.09: thánh Anrê Kim và Phao-lô Chung tử đạoNgày 20.09: thánh Anrê Kim và Phao-lô Chung tử đạo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo