Cùng Mẹ TàPao đến với Lòng Chúa Thương XótCùng Mẹ TàPao đến với Lòng Chúa Thương Xót - tháng 10 năm 2017 kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại FATIMA - 15g00 cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót - 17g00 Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Đồng Tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes