Giảng lễ Chân Phúc Fx Seelos Tu Sĩ Linh Muc DCCT – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 05/10/2017“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Giảng lễ Chân Phúc Fx Seelos Tu Sĩ Linh Muc DCCT – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 05/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes