Giảng lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên A – Lm Paul Trần Hữu Dũng CSsR 15/10/2017"Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. (Mt 22,12) Giảng lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên A – Lm Paul Trần Hữu Dũng CSsR 15/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes