Giảng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A_8g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bao Vinh CSsR 29/10/2017“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, […] ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39) Giảng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A_8g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bao Vinh CSsR 29/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes