Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, ngày 19.10.2017:

Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, ngày 19.10.2017: 
1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 18.10.2017
2. Lời Hằng Sống Thứ Năm 19.10.2017- AI SẼ BỊ ĐÒI NỢ MÁU
3. THÁNH CA:
- Chút Tình Con Thơ
- Xin Phó Thác - Thánh Vịnh 30
4. Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes