Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 23.10.2017

Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 23.10.2017 
1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm Chúa Nhật 22.10.2017
2. Giảng lễ Chúa Nhật 29 TN A_Truyền Giáo – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 22-10-2017
3. THÁNH CA: Mong Chẳng Còn Gì
4. Lời Hằng Sống Thứ Hai 23.10.2017- GIÀU CÓ TRƯỚC MẶT CHÚA
5. Giáo Hội Năm Châu 23-10-2017- Lễ Tuyên Thánh cho 35 vị tân hiển thánh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes