Lời Hằng Sống Thứ Bảy 14.10.2017: PHƯỚC CHO NGƯỜI NGHE VÀ THỰC HÀNHLời Hằng Sống Thứ Bảy 14.10.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes