Ngày 16.10: Kính thánh Giê-ra-đô, tu sĩ DCCTNgày 16.10: Kính thánh Giê-ra-đô, tu sĩ DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes