Ngày 28.10: Kính thánh Simon và Giuda Tông đồNgày 28.10: Kính thánh Simon và Giuda Tông đồ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes