Ngữ pháp Thông dụng: Either-Or và Neither-Nor (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Nhiều người bản địa và người học tiếng Anh bối rối khi sử dụng either/or và neither/nor. Hoặc là bạn biết, hoặc là không. Nếu chưa rõ thì hãy cùng tìm hiểu cách dùng đúng những cặp từ này với chúng tôi nhé. Điều quan trọng bạn phải nhớ: either luôn đi cùng với or, neither luôn đi cùng với nor. Hai cặp từ này được dùng như là từ nối. Either và or được dùng để đưa ra lựa chọn một trong hai thứ. Trong khi đó neither và nor được dùng như là một phép phủ định. Hãy cẩn thận khi dùng các từ phủ định kép neither và nor. Bản thân hai từ này đã mang nghĩa phủ định. Sau đây là một ví dụ. Adam và bạn cậu ấy không biết bơi. Bạn sẽ nói: “Neither Adam nor his friend can swim.” Nếu bạn nói: “Neither Adam nor his friend cannot swim,” thì có nghĩa là cả hai đều biết bơi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes