Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật 29 Năm A - Của Xê Da Trả Cho Xê Da
Sống Với Chúa Hằng Tuần
Chúa Nhật 29 TN Năm A - Của Xê Da Trả Cho Xê Da - Của Thiên Chúa Trả Cho Thiên Chúa
Phúc âm Thánh Mát Thêu MT 22 15-22 Bài Hát: Gieo Mầm Tin Yêu Sáng Tác Ý Vũ
Trình Bày: Nhóm Lửa HồngHồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes