Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật 30 Thường Niên - Điều Răn Trọng Nhất - Mến Chúa Yêu NgườiChương Trình: Sống Với Chúa Hằng Tuần Chúa Nhật 30 Thường Niên - Điều Răn Trọng Nhất: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi và yêu người thân cận như chính mình Mát Thêu MT 22 34-40 Bài Giảng: Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường Bài Hát: Điều Răn Trọng Nhất Nhạc: Khổng Vĩnh Thành Lời: Phạm Xuân Thu Trình Bày: Lan Phương và ca đoàn Sao Mai

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes