Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 14/10/2017"Tại đây ý Thiên Chúa được thi hành, khi Người muốn và như Người muốn" (St Gierad) Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 14/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes