Thánh Ca: 'Cho Con Đến Với Ngài'Cho Con Đến Với Ngài - (Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai...) Sáng Tác: Hồng Trần - PĐĐ Pianist: Vickie Ca Đoàn Thánh Gia & Ca Đoàn Hiển Linh (Giáo Xứ Agnes Lê Thị Thành)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes