Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự

Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes