Thánh lễ tôn phong 35 Hiển Thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, CN 15.10.2017Thánh lễ tôn phong 35 Hiển Thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, CN 15.10.2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes